Prostokątne kształtki wentylacyjne PVC/PPs/PP/PE

Przepustnica

Oprzepustnica

Przepustnica może być wykonana jako jedno- lub wielopłaszczyznowa. Króćce przyłączeniowe jako mufowe M, kołnierzowe K lub bose B. Urządzenie w standardzie sterowane jest w sposób ręczny a w zależności od potrzeb może być przystosowana do napędu elektrycznego lub pneumatycznego.

Grubości ścianek i ewentualne użebrowanie w zależności od parametrów medium i wielkości kanału (a x b).

 

Materiały - oznaczenie

  • PVC – kolor ciemny szary RAL7011 - 88
  • PPs – kolor szary - 36
  • PP – kolor jasny szary RAL7032 - 30
  • PE – kolor czarny - 22
  • PP-EL-s – kolor czarny - 40 (materiał na zapytanie)

1a. wykonanie z PVC-U:
Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym – norma DIN 4740 cz. 5

1b. wykonane z PP, PE, PPs i PP-EL-s:
Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym – norma DIN 4741 cz. 5

  1. zgodnie z normami zakładowymi
  2. wykonanie na indywidualne zapytanie
  3. atest PZH – nr HK/K/0976/01/2017; HK/K/0976/02/2017; HK/K/0976/03/2017; HK/K/0976/04/2017

Szczelność

Przy połączeniach kanałów i kształtek poprzez spawanie szczelność systemu wynosi 100%.

Wymiary

Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek, stanowi zewnętrzny wymiar boków a i b, gdzie b jest widocznym wymiarem. Długości boków mniejszego zakończenia kształtki przejściowej są oznaczone c i d, gdzie d jest wymiarem widocznym. 

 Elementy prostokatne wymiary

Sztywność

Kanały i kształtki są usztywniane poprzez odpowiednio dobraną grubość materiału, z którego są wykonane.
W przypadku dużych kanałów wykonywanych z płyt zwijanych możliwe jest zastosowanie ożebrowania wzmacniającego, w celu ograniczenia grubości płyty – zgodnie z wytycznymi w normach zakładowych i DIN.

Kanały i łuki na życzenie Klienta mogą być usztywniane za pomocą kierownic zgodnie z normą PN-EN 1505. W kolanach i łukach o kątach ≤ 45° kierownice nie są wymagane.

Metody łączenia

Możliwe metody łączenia systemu kanałów i kształtek:

1. Mufowe - PVC-U, PP, PE, PPs, PP-EL-s – spawanie drutem (PVC-U do d250 możliwość klejenia)

2. Kołnierzowe – PVC-U, PP, PE, PPs, PP-EL-s

3. Łączenie systemu rur i kształtek z innymi urządzeniami wentylacyjnymi możliwe jest za pomocą standardowych ramek zgodnych pod względem wymiarów z normą PN-B-76002, lub kołnierzami wykonanymi zgodnie z dokumentacją techniczną dostarczoną przez Klienta.

Grubość ścianki i wymiary

Standardowa grubość ścianek i wymiary wyznaczane są na podstawie wewnętrznej normy zakładowej (ujęte w tabeli).

Grubości ścianek

Produkujemy również kanały i kształtki o grubościach ścianek zgodnych z normą DIN 4741 i 4740 cz. 5 – zarówno w wykonaniu gładkim, jak i wzmocnionych żebrami.

Newsletter

W naszym newsletterze raz na 1-2 miesiące informacje techniczne, narzędzia do projektowania, ciekawe realizacje, wydarzenia branżowe.