Elementy wentylacyjne pod wymiar - z tworzyw PVC, PP, PPs, PE 

Nowoczesny park maszynowy do obróbki tworzyw sztucznych oraz wysokie kwalifikacje personelu pozwalają nam produkować wiele elementów i akcesoriów wentylacyjnych pod wymiar. Dzięki temu w ramach systemu Chemowent możemy zaproponowac kompleksowe . To elementy niezbędne do przeprowadzenia kompletnych instalacji odciągów chemoodpornych z tworzywa. Wykonujemy je z tych samych tworzyw co cały system wentylacyjny Chemowent — PVC, PP, PPs, PE. Wszystkie te elementy są produkowane pod indywidualne zamówienia, zgodnie z projektem wykonawczym. Są to m.in.

  • okapy przemysłowe i laboratoryjne,
  • ssawy technologiczne,
  • obudowy filtrów i rekuperatorów,
  • kolektory i skrzynki rozprężne,
  • kształtki o nietypowych odejściach.

okapy z tworzywa sztucznego
element z tworzywa sztucznego - obudowa rekuperatora
kolektor - rozdzielacz powietrza z tworzywa sztucznego

Okapy i ssawy z tworzyw sztucznych

Okapy z chemoodpornych tworzyw PVC, PP, PPs, PE stanowią istotny element naszej produkcji w tym obszarze. Pełnią bardzo ważną funkcję. Ich zadaniem jest skuteczne odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego szkodliwymi oparami ze stanowisk roboczych. Z racji tego, że działają w środowisku toksycznym, niejednokrotnie niebezpiecznym dla pracujących tam ludzi, muszą być niezwykle skuteczne i precyzyjnie eliminować toksyczne zanieczyszczenia. Odpowiednio dobrane tworzywo, z którego są wykonane okapy oraz prawidłowa konstrukcja i odpowiednia moc ssąca decydują o skuteczności okapu w danych warunkach. Zachęcamy do zapoznania z informacjami, jak dobrać okap przemysłowy i laboratoryjny z tworzywa sztucznego

Ssawy odciągowe z tworzyw sztucznych również eliminują toksyczne zanieczyszczenia, ale z dużo mniejszych powierzchni niż okapy. Są stosowane tam, gdzie wymagana jest duża precyzja w odbiorze zanieczyszczonego powietrza czy szkodliwych oparów albo tam, gdzie nie ma miejsca na instalację okapu. Otwory wlotowe ssaw instaluje się jak najbliżej miejsca wydobywania się szkodliwych substancji. 

Skrzynki rozprężne i kolektory z tworzyw sztucznych

Skrzynki rozprężne z tworzyw to kolejny istotny element instalacji wentylacji. To końcowy element służący np. do podłączenia kratek. Zadaniem skrzynki rozprężnej jest wyrównanie i równomierne rozprowadzanie przepływającego powietrza. Nie bez znaczenia jest również fakt, że uporządkowany i równomierny strumień przepływającego powietrza generuje mniejszy hałas wydobywający się z instalacji odciągów czy wentylacji z tworzyw sztucznych. Rozprowadzanie przepływu powietrza to zadanie kolektorów — rozdzielaczy powietrza i również te elementy dostępne są w systemie Chemowent. Tak jak w przypadku innych elementów istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji. Skrzynki rozprężne i kolektory wykonujemy z tworzyw PVC, PP, PPs, PE. Wymiary i rozwiązania wg projektów i wytycznych inwestorów. 

Nietypowe kształtki i elementy wentylacyjne z tworzyw sztucznych

Jedna z istotnych zalet systemu Chemowent to produkcja różnorodnych rozwiązań z tworzyw sztucznych. Produkujemy systemy znormalizowane — kanały i kształtki oraz wiele elementów klasycznych, służących do budowy kompletnej instalacji wentylacji czy odciągów chemoodpornych. Ale jeżeli np. uwarunkowania architektoniczne nie pozwalają na wykorzystanie elementów typowych, możemy wyprodukować z tworzywa sztucznego elementy niejako "szyte na miarę", dopasowane indywidualnie do danej instalacji. Taka elastyczność w produkcji systemu Chemowent pozwala nam na realizowanie niejednokrotnie skomplikowanych technicznie rozwiązań. Prezentujemy wybrane elementy i kształtki wentylacyjne z tworzyw sztucznych.  

Newsletter

W naszym newsletterze raz na 1-2 miesiące informacje techniczne, narzędzia do projektowania, ciekawe realizacje, wydarzenia branżowe.

DO GÓRY