Przejście dachowe z tworzywa - nachylenie 0°- 45°

Przejście dachowe pozwala wyprowadzić instalację wentylacyjną z tworzywa przez połać dachową. Wykonywane jest z tworzyw PVC, PP, PPs, PE. Można je instalować zarówno na dachach płaskich, jak i skośnych

Przejście dachowe dostępne jest w trzech opcjach nachylenia - 0°, 1°- 22° oraz 23°- 45°. Pozwala to na optymalne dopasowanie stopnia nachylenia kołnierza do skosu dachu. 

Opcja dodatkowa to dostawa z dodatkowym luźnym kołnierzem przeciwdeszczowym. Przejścia dachowe z tworzyw można montować przez spawanie i kołnierzowo. 

Przejścia dachowe - wymiary

Przejście dachowe z tworzywa o nachyleniu 0 stopni

Nachylenie 0°

Przejście dachowe z tworzywa o nachyleniu 1-22 stopni

Nachylenie 1° - 22°

Przejście dachowe z tworzywa o nachyleniu 23-45 stopni

Nachylenie 23° - 45°

przejście dachowe

przejście dachowe

Oznaczenia w tabeli

a. D - średnica zewnętrzna rur, mm

b. D1 - średnica kołnierza przeciwdeszczowego, mm

c. XX - oznaczenie materiału

d. Y1 - wybór wariantu: M - opcja mufowa, K - opcja kołnierzowa, LK - luźny kołnierz przeciwdeszczowy

e. Y1 - wybór wariantu: M - opcja mufowa, K - opcja kołnierzowa, LK - luźny kołnierz przeciwdeszczowy

2. Pozostałe wymiary na zapytanie.

Oznaczenia tworzyw w kodach przejść dachowych Chemowent

PVC - XX - 88

PPs - XX - 36

PP - XX - 30

PE - XX - 22

Materiał PP-EL-s na zapytanie

Newsletter

W naszym newsletterze raz na 1-2 miesiące informacje techniczne, narzędzia do projektowania, ciekawe realizacje, wydarzenia branżowe.

DO GÓRY