Przejście dachowe z tworzywa sztucznego

Przejście dachowe - nachylenie 0°- 45°

Nachylenie 0°

Nachylenie 1° - 22°

Nachylenie 23° - 45°

przejście dachowe

przejście dachowe

1. Oznaczenia:

a. D - średnica zewnętrzna rur, mm

b. D1 - średnica kołnierza przeciwdeszczowego, mm

c. XX - oznaczenie materiału

d. Y1 - wybór wariantu: M - opcja mufowa, K - opcja kołnierzowa, LK - luźny kołnierz przeciwdeszczowy

e. Y1 - wybór wariantu: M - opcja mufowa, K - opcja kołnierzowa, LK - luźny kołnierz przeciwdeszczowy

2. Pozostałe wymiary na zapytanie.

Oznaczenie materiału

PVC - XX - 88

PPs - XX - 36

PP - XX - 30

PE - XX - 22

Materiał PP-EL-s na zapytanie

 

 

Newsletter

W naszym newsletterze raz na 1-2 miesiące informacje techniczne, narzędzia do projektowania, ciekawe realizacje, wydarzenia branżowe.

DO GÓRY