Łuk wentylacyjny 90°, 75°, 60°, 45°, 30° i 15°

Łuk wentylacyjny

łuk wentylacyjny

Łuk wentylacyjny Chemowent

1. Oznaczenia:

a. D  - średnica zewnętrzna rur, mm

b. s   - grubość ścianki, mm

c. l    - długość mufy, mm

d. XX - oznaczenie materiału

e. YY - oznaczenie kąta - 90°/75°/60°/45°/30°/15°

2. Łuk d560 PVC - w wykonaniu segmentowym

3. Wymiary na zapytanie:

a. PVC - od D 700 ÷ 1250mm

b. PP / PE / PPs - od D 630 ÷ 1250mm

4. Współczynnik oporów miejscowych ζ - podany na rysunkach.

5. Tolerancja grubości ścianek podana jest w części dotyczącej norm.

Oznaczenie materiału

PVC - XX - 88

PP-EL-s - XX - 40

PPs - XX - 36

PP - XX - 30

PE - XX - 22

 

Newsletter

W naszym newsletterze raz na 1-2 miesiące informacje techniczne, narzędzia do projektowania, ciekawe realizacje, wydarzenia branżowe.

DO GÓRY