Łuk wentylacyjny 90°, 75°, 60°, 45°, 30° i 15°

Łuk wentylacyjny

łuk wentylacyjny

Łuk wentylacyjny Chemowent

1. Oznaczenia:

a. D  - średnica zewnętrzna rur, mm

b. s   - grubość ścianki, mm

c. l    - długość mufy, mm

d. XX - oznaczenie materiału

e. YY - oznaczenie kąta - 90°/75°/60°/45°/30°/15°

2. Łuk d560 PVC - w wykonaniu segmentowym

3. Wymiary na zapytanie:

a. PVC - od D 700 ÷ 1250mm

b. PP / PE / PPs - od D 630 ÷ 1250mm

4. Współczynnik oporów miejscowych ζ - podany na rysunkach.

5. Tolerancja grubości ścianek podana jest w części dotyczącej norm.

Oznaczenie materiału

PVC - XX - 88

PP-EL-s - XX - 40

PPs - XX - 36

PP - XX - 30

PE - XX - 22

 

Normy

1a. wykonanie z PVC-U:

Kanały o przekroju okrągłym – norma DIN 4740 Teil 1

Kształtki o przekroju okrągłym – norma DIN 4740 Teil 2

1b. wykonane z PP, PE, PPs i PP-EL-s:

Kanały o przekroju okrągłym – norma DIN 4741 Teil 1

Kształtki o przekroju okrągłym – norma DIN 4741 Teil 2

2. zgodnie z normami zakładowymi

3. wykonanie na indywidualne zapytanie

4. atest PZH – nr HK/K/0976/01/2017; HK/K/0976/02/2017; HK/K/0976/03/2017; HK/K/0976/04/2017

Wymiary

Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek, stanowi zewnętrzny wymiar – D.

Szczelność

Przy połączeniach kanałów i kształtek poprzez spawanie szczelność systemu wynosi 100%.

Sztywność

Kanały i kształtki są usztywniane poprzez odpowiednio dobraną grubość materiału, z którego są wykonane.

W przypadku dużych kanałów wykonywanych z płyt zwijanych możliwe jest zastosowanie ożebrowania wzmacniającego, w celu ograniczenia grubości płyty.

Metody łączenia

Możliwe metody łączenia systemu kanałów i kształtek:

1.Mufowe:

• PVC-U – klejenie, spawanie drutem

• PP, PE, PPs, PP-EL-s – spawanie drutem

2.Kołnierzowe – PVC-U, PP, PPs, PP-EL-s

Materiały

PVC – kolor ciemny szary RAL7011

PPs – kolor szary

PP – kolor jasny szary RAL7032

PP-EL-S – kolor czarny

PE – kolor czarny

Newsletter

W naszym newsletterze raz na 1-2 miesiące informacje techniczne, narzędzia do projektowania, ciekawe realizacje, wydarzenia branżowe.