okrągłe kanały wentylacyjne PVC/ PPs/ PP/ PE

Okrągłe kanały wentylacyjne PVC/ PPs/ PP/ PE 

Informacje o kanałach okrągłych

Kanały wentylacyjne wykonywane zgodnie z następującymi normami:

  • wykonanie z PVC-U:

Kanały o przekroju okrągłym - norma DIN 4740 cz. 1

  • wykonanie z PP, PE i PPs:

Kanały o przekroju okrągłym - norma DIN 4741 cz. 1 

 

  • zgodnie z normami zakładowymi

  • wykonanie na indywidualne zapytanie.

Wymiary

Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym używanym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek, stanowi zewnętrzny wymiar boku - D.

Szczelność

Przy połączeniach kanałów i kształtek poprzez spawanie, szczelność systemu wynosi 100%.

Sztywność

Kanały i kształtki są usztywniane poprzez odpowiednio dobraną grubość materiału, z którego są wykonane. W przypadku dużych kanałów wykonywanych z płyt zwijanych, możliwe jest zastosowanie ożebrowania wzmacniającego, w celu ograniczenia grubości płyty.

Metody łączenia

Możliwe metody łączenia systemu kanałów i kształtek:

1. Mufowe:

•          PVC-U – klejenie (możliwe do średnicy d 250 mm), spawanie drutem

•          PP, PE, PPs, PP-EL-s – spawanie drutem

2. Kołnierzowe – PVC-U, PP, PPs, PP-EL-s

Oznaczenia

Symbol XX w numerze katalogowym produktu odpowiada za rodzaj tworzywa i należy go uzupełnić w następujący sposób:

  • PVC-U - XX -> 88

  • PP-EL-s - XX -> 40

  • PPs - XX -> 36

  • PP - XX -> 30

  • PE - XX -> 22

Newsletter

W naszym newsletterze raz na 1-2 miesiące informacje techniczne, narzędzia do projektowania, ciekawe realizacje, wydarzenia branżowe.