kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne PVC/PPs/PP/PE

Kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne PVC/ PPs/ PP/ PE

Kanały i kształtki prostokątne wykonywane są zgodnie z następujacymi normami:

 • wykonanie z PVC-U:
  Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym - norma DIN 4740 Teil 5
 • wykonanie z PP, PE i PPs:
  Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym - norma DIN 4741 Teil 5
 • zgodnie z normami zakładowymi,
 • wykonanie indywidualne na zapytanie.

Wymiary

Wielkość nominalna będąca wymiarem  umownym używanym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek, stanowi zewnętrzny wymiar boków a i b, gdzie b jest widocznym wymiarem. Długości boków mniejszego zakończenia kształtki przejściowej są oznaczone c i d, gdzie d jest wymiarem widocznym.

Szczelność

Przy połączeniach kanałów i kształtek poprzez spawanie szczelność systemu wynosi 100%.

Sztywność

Kanały i kształtki są usztywniane poprzez odpowiednio dobraną grubość materiału, z którego są wykonane. W przypadku dużych kanałów możliwe jest zastosowanie ożebrowania wzmacniającego w celu ograniczenia grubości płyty - zgodnie z wytycznymi w normach DIN.
Kanały i łuki, na życzenie Klienta, mogą być usztywniane za pomocą kierownic zgodnie z normą PN-EN 1505. W kolanach i łukach o kątach ≤ 45° kierownice nie są wymagane.

Połączenia

Możliwe sposoby łączenia systemu kanałów i kształtek:

Metody łączenia

Możliwe metody łączenia systemu kanałów i kształtek:

 

 • PVC-U - kanały bose i kształtki mufowe - spawanie drutem PVC-U, połączenie kołnierzowe
 • PP/PPs - kanały bose i kształtki mufowe - spawanie drutem PP/PPs, połączenie kołnierzowe
 • PE - kanały bose i kształtki mufowe - spawanie drutem PE, połączenie kołnierzowe
 • łączenie systemu rur i kształtek z innymi urządzeniami wentylacyjnymi możliwe jest za pomocą standardowych ramek zgodnych pod względem wymiarów z normą PN-B-76002, lub kołnierzami wykonanymi zgodnie z  dokumentacją techniczną dostarczoną przez Klienta.

Typoszereg

Standardowa grubość ścianek i wymiary wyznaczane są na podstawie wewnętrznej normy zakładowej (dane ujęte w tabeli, wykonanie niskociśnieniowe).

Produkujemy również kanały i kształtki o grubościach ścianek zgodnych z normą DIN 4741 i 4740 Teil 5 - zarówno w  wykonaniu gładkim, jak i wzmocnionym żebrami.

 

Newsletter

W naszym newsletterze raz na 1-2 miesiące informacje techniczne, narzędzia do projektowania, ciekawe realizacje, wydarzenia branżowe.