Poland English Russian German

Kształtki wentylacyjne okrągłe PVC/PPs/PP/PE

Informacje o kanałach i kształtkach okrągłych

Przewody oraz kształtki wentylacyjne wykonywane zgodnie z następującymi normami:

 • wykonanie z PVC-U:

Kanały o przekroju okrągłym - norma DIN 4740 Teil 1
Kształtki o przekroju okrągłym - norma DIN 4740 Teil 2

 • wykonanie z PP i PPs:

Kanały o przekroju okrągłym - norma DIN 4741 Teil 1
Kształtki o przekroju okrągłym - norma DIN 4741 Teil 2

 • pozostałe materiału na indywidualne zapytanie

 • wszystkie elementy wykonywane są również zgodnie z normami zakładowymi i na indywidualne zapytanie lub projekt Klienta.

Zgodnie z normami DIN wszystkie elementy mogą być występować w następujących wykonaniach:

 • niskociśnieniowe pe = -630 Pa

 • średniociśnieniowe pe = -1600 Pa

 • wysokociśnieniowe pe = -5000 Pa

Wymiary

Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym używanym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek, stanowi zewnętrzny wymiar boku - D.

Szczelność

Przy połączeniach kanałów i kształtek poprzez spawanie, szczelność systemu wynosi 100%.

Sztywność

Kanały i kształtki są usztywniane poprzez odpowiednio dobraną grubość materiału, z którego są wykonane. W przypadku dużych kanałów wykonywanych z płyt zwijanych, możliwe jest zastosowanie ożebrowania wzmacniającego, w celu ograniczenia grubości płyty.

Połączenia

Możliwe sposoby łączenia systemu kanałów i kształtek:

 • PVC-U - kanały bose i kształtki mufowe - spawanie drutem PVC-U lub klejenie

 • PP/PPs - kanały bose i kształtki mufowe - spawanie drutem PP/PPs

 • PE - kanały bose i kształtki mufowe - spawanie drutem PE

 • łączenie systemu rur i kształtek z innymi urządzeniami wentylacyjnymi możliwe za pomocą standardowych kołnierzy

Oznaczenia

Symbol XX w numerze katalogowym produktu odpowiada za rodzaj tworzywa i należy go uzupełnić w następujący sposób:

 • PVC-U - XX -> 88 

 • PPs - XX -> 36

 • PP - XX -> 30

 • PE - XX -> 22